tunnistus

KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI SERTIFITSEERIMINE

KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI SERTIFITSEERIMINE

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEMI SERTIFITSEERIMINE

ROHS-EU ROHS kümne skaneerimine + keemiline mõõtmine

Zhongguancuni kõrgtehnoloogia kriitika

Kõrgtehnoloogiline sertifikaat

CE sertifikaat